Språk

 

PP Tjenesten

Klikk for stort bilde

 

Et pedagogisk psykologisk tjenestekontor (PPT) er et sted der du som elev eller dine foresatte kan få rådgivning og hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller skolemessige utvikling å gjøre.

De mest vanlige sakene er knyttet til mistrivsel på skolen og privat, vansker i skole- og hjemmemiljøet, problem i familien, spiseproblemer, rusproblematikk, funksjonshemning, fagvansker (f.eks. store lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker), konsentrasjonsvansker (ADHD m.m.)

Arbeidet til en PP-rådgiver består i å veilede og gi råd til elever, foresatte, lærere og ledelse i forhold til de presenterte vanskene. PPT driver ikke med opplæring av elever, men prøver å løse ulike problemer direkte, eller via lærere, familie, venner eller andre samarbeidspartnere.

PPT samarbeider med skolehelsetjeneste, fastlege, BUP og VPP.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Kristine Rønning
Assisterende rektor
78 96 38 07