Språk

 

PP Tjenesten

images4HUV7KVZ.jpg - Klikk for stort bilde

 

Et pedagogisk psykologisk tjenestekontor (PPT) er et sted der du som elev eller dine foresatte kan få rådgivning og hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller skolemessige utvikling å gjøre.

De mest vanlige sakene er knyttet til mistrivsel på skolen og privat, vansker i skole- og hjemmemiljøet, problem i familien, spiseproblemer, rusproblematikk, funksjonshemning, fagvansker (f.eks. store lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker), konsentrasjonsvansker (ADHD m.m.)

Arbeidet til en PP-rådgiver består i å veilede og gi råd til elever, foresatte, lærere og ledelse i forhold til de presenterte vanskene. PPT driver ikke med opplæring av elever, men prøver å løse ulike problemer direkte, eller via lærere, familie, venner eller andre samarbeidspartnere.

PPT samarbeider med skolehelsetjeneste, fastlege, BUP og VPP.

Publisert av Kristine Rønning. Sist endret 21.09.2015

 Sissel Holt, Leder for Skolens PP-Tjeneste

Telefon: 78 96 38 04

E-post: sissel.holt@ffk.no

Kontortid:         Mandag          08:00 – 12:00

                        Tirsdag            10:00 – 14:00

                        Onsdag           10:00 – 14:00

                        Fredag            10:00 – 14:00

Nina Stene, Pedagogisk-Psykologisk Rådgiver.

Telefon: 78 96 38 06

E-post: nina.merete.stene@ffk.no

Kontortid:       Tirsdag            08:00 – 12:15 / 13:45 - 15:30

                      Torsdag           08:00 - 15:30 (Undervisning 1045-1130)

                        Fredag           08:00 - 14:00

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Nina Merete Stene
78 96 38 41