Språk

 

PP Tjenesten

images4HUV7KVZ.jpg - Klikk for stort bilde

 

Et pedagogisk psykologisk tjenestekontor (PPT) er et sted der du som elev eller dine foresatte kan få rådgivning og hjelp i forhold som har med din personlige, sosiale eller skolemessige utvikling å gjøre.

De mest vanlige sakene er knyttet til mistrivsel på skolen og privat, vansker i skole- og hjemmemiljøet, problem i familien, spiseproblemer, rusproblematikk, funksjonshemning, fagvansker (f.eks. store lese- og skrivevansker, matematikkvansker, språk- og talevansker), konsentrasjonsvansker (ADHD m.m.)

Arbeidet til en PP-rådgiver består i å veilede og gi råd til elever, foresatte, lærere og ledelse i forhold til de presenterte vanskene. PPT driver ikke med opplæring av elever, men prøver å løse ulike problemer direkte, eller via lærere, familie, venner eller andre samarbeidspartnere.

PPT samarbeider med skolehelsetjeneste, fastlege, BUP og VPP.

Kristine Rønning, Spesialpedagogisk koordinator

Telefon: 78 96 38 07

E-post: kristine.ronning@ffk.no

Kontortid:       Mandag - Fredag 08:00 - 15:30

Nina Stene, Pedagogisk-Psykologisk Rådgiver.

Telefon: 78 96 38 41

E-post: nina.merete.stene@ffk.no

Kontortid:       Tirsdag            08:00 –15:30

                      Torsdag           12:30 - 13:30

                       Fredag           08:00 - 14:30

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Nina Merete Stene
78 96 38 41