Språk

 

Biblioteket

Biblioteket er ikke bare et rom - men også en arbeidsmetode og en tjeneste.

Åpningstidene vil bli kjent ved skolestart.

Utenom åpningstiden tar man kontakt med administrasjon om eventuelle spørsmål.

På skolebiblioteket finner man:

  • Skolebøker
  • Bøker til fritidslesning, aviser og tidsskrifter
  • Filmer
  • Filmkamera og digitalt fotoapparat som kan lånes ut til skolearbeid
  • Brukernavn og passord til e-bok samlingen
  • En bibliotekar som gjerne hjelper med spørsmål.

Biblioteket vårt skal også være:

  • Et åpent og tilgjengelig møtested
  • En arena for kunnskap og kultur
  • En ressurs for skolen og lokalsamfunnet
  • Tilby digitale kunnskapsressurser  
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Eva Borgersen
Bibliotekar
78 96 38 40