Språk

 

Permisjon og Fravær

 

Fra skoleåret 2016-17 er det kommet nye fraværsregler. Les mer om dette på - Mer informasjon - 

 

Alt fravær registeres i SkoleArena. For inntil 10 dager i et skoleår kan elever kreve at fravær ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis, dette må dokumenteres.

 Dokumentert fravær skal det søkes permisjon for. Dette gjelder:

  • Helse- og velferdsgrunner
  • Arbeid som tillitsvalgt
  • Politisk arbeid
  • Hjelpearbeid
  • Lovpålagt oppmøte
  • Representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå

Utfylt skjema leveres kontaktlærer.

Elever som ønsker studiedag må søke minst tre dager før den aktuelle dagen. Alle faglærerne må godkjenne tidspunktet for uttaket. Det er ikke tillatt å bruke selvstendig studiearbeid på dager der hvor det ligger prøver, framføringer eller andre avtalte vurderingssituasjoner. Eleven har selv ansvar for å ta igjen den undervisninga eleven har gått glipp av.

Studiedager kan tas ut slik:
Vg1: En studiedag pr. opplæringsår
Vg2: To studiedager pr. opplæringsår
Vg3: Tre studiedager pr. opplæringsår 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Kristine Rønning
Assisterende rektor
78 96 38 07