Språk

 

Mobbeombudet

Klikk for stort bilde

 

Fra 1.februar 2019 ble det ansatt et mobbeombud i Finnmark. Mobbeombudet ønsker sammen med kommunene, skolene og barnehagene å gi enda flere barn og ungdom et godt og mobbefritt lærings- og oppvekstmiljø. Finnmark fylkeskommune har fått nasjonale midler til å sette i gang «Prosjekt Mobbeombud» for alle barn i barnehagene, og elever i grunn- og videregående skoler i Finnmark fylke i 2019. Janne Sannes er tilsatt som mobbeombud og har ansvar for å utvikle prosjektet i samarbeid med fylkeskommunen og kommunene. Mobbeombudet er en uavhengig ressursperson som skal være med å bidra til at alle barn i barnehagene, og elever i grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø.

I første omgang ønsker mobbeombudet å informere kort om hva mobbeombudet kan bidra med.

Mobbeombudet kan gi følgende tilbud:

  • Et mobbeombud som elever, lærlinger, foreldre og andre kan ta kontakt med hvis de har opplevd krenkelser eller mobbing
  •  Et mobbeombud som kan veilede og bistå i å løse utfordringer
  • En ressursperson som skoler og barnehager kan ta kontakt med for å få råd, veiledning og kompetanseheving
  • En ressursperson som kan bidra på kurs og temakvelder i forhold til barnehager, skoler, idrettslag og andre aktuelle arenaer

Mobbeombudet har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Mobbeombudet kan kontaktes via telefon, mail, messenger, nettsider og facebook.

https://www.ffk.no/opplaring/elevtjenester/mobbeombud/

https://www.ffk.no/opplaring/for-fagfolk/mobbeombud/

https://www.facebook.com/mobbeombudfinnmark

Kontaktperson

Mobbeombud
78 96 32 83