Språk

 

Trekkdatoer - Eksamen våren 2019

Klikk for stort bilde

Trekkdato er 48 timer før eksamensdagen.

Følgende trekkdatoer for muntlig eksamen er satt til: (med forbehold om endringer)

3.6., 11.6 og 12.6.

Faglærere vil gjennomgå hvordan muntlig / muntlig praktisk eksamen gjennomføres. Ellers vises det til heftet «Muntlig og muntlig praktisk eksamen» som også ligger på Fronter, rom for elever og lærere.

Eksamensdatoer praktisk eksamen:

Faglærere vil gjennomgå hvordan muntlig / muntlig praktisk eksamen gjennomføres. Ellers vises det til heftet «Praktisk eksamen» som også ligger på Fronter, rom for elever og lærere.

13.6.    VG2 Kokk og servitør, VG2 Matfag og VG2 IKT servicefag.

14.6.    VG 2 IKT servicefag.

Eksaminander møter opp minimum ½ time før eksamensstart. Faglærer orienter om klokkeslett eksaminanden skal ha muntlig gjennomføring.

Trekkdato skriftlig eksamen 15.5 kl 0900 i auditoriet.

Viktig å ha lest «Rettledning og reglement for eksaminanden» før eksamensdag.

Det kan oppstå hendelser som gjør at datoer endres.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Halvdan B Madsen
Seniorrådgiver
78 96 38 08