Språk

 

Fugleprosjekt ble til bok og utvidet partnerskapsavtale

4483_001 - Klikk for stort bilde

I juni 2017 hadde Vardø videregående skole besøk av grunnskolen "ZŠ s MŠ M. Hella "i Štiavnické Bane i Slovakia. På programmet stod produksjon av en film samt et bokprosjekt. Under oppholdet deres i Vardø ble også partnerskapsavtalen mellom skolene utvidet også til å gjelde Vardø skole.

Det Norsk - Slovakiske prosjektet var ferdig i november 2017 og ble gjennomført med økonomisk støtte fra EØS og Norge. Prosjektet het for øvrig "Bird life beyond the polar circle" og var dedikert til utvikling og styrking av eksisterende bilaterale forhold mellom landene.   

Under besøket i Vardø i juni 2017 var det en gruppe på elleve slovakiske elever, lærere og foresatte. Målet for turen var å bli kjent og utvikle en film og en bok om slovakiske og norske fugler. Ved siden av disse oppgavene lærte vi også mer om felles historie i begge regioner knyttet til personligheten til Maximilian Hell som observerte venuspassasjen i Vardø i 1769 og som er født i Štiavnické Bane.

Under besøket ble representanter for både kommuner og skoler enige om å utvide partnerskapet til også å  inkludere grunnskolen i Vardø.  Dette fordi elevene i denne skolen er på samme alder som elevene på skolen i Slovakia. Under oppholdet i Vardø samarbeidet de  i utviklingen av filmen og boken om fuglelivet. De Slovakiske elevene, med støtte fra lærere og foreldre filmet fugler på øya Hornøya og sammen med de norske elevene tegnet de bilder av utvalgte fugler en felles Norsk - Slovakisk fuglebok.

I løpet av dette arbeidet hadde alle prosjektdeltakere mulighet til å utveksle kunnskap og praktiske erfaringer om fugler fra de to landene. Elevene fikk også  praktisere engelsk i praktisk kommunikasjon, presentere læringsformene på skolene og utveksle kontakter for videre kommunikasjon og samarbeid.

Utarbeidelse av selve boken ble gjennomført i perioden juni til september og filmen var ferdig produsert i november i fjor.

På turen til Vardø deltok rektoren fra  "ZŠ s MŠ M. Hella "i Štiavnické Bane, en lærer, en tekniker og en kameramann, samt syv elever.

 

 

^2D335A2C74352394036CFF77CC8AA462F0CFD04046E9A99B37^pimgpsh_fullsize_distr - Klikk for stort bilde

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Leif Arne Haughom
Avdelingsleder Sjømatsenteret/Opus
78 96 38 03