Språk

 

Eksamen ved Vardø videregående skole

Knut Aaserud - Klikk for stort bilde

 

Eksamen er den avsluttende prøven på din videregående opplæring. Du får testet din kunnskap om alt du har lært gjennom året, enten ved skriftlig eller muntlig eksamen.

Det arrangeres to hovedeksamener i året:

Våreksamen i mai/juni, med ny/utsatt eksamen i november/desember samme år.
Høsteksamen i november/desember, med ny/utsatt eksamen mai/juni året etter

Eleveksamen

Er du elev på et kurs som kan avsluttes med eksamen er det skolen din som melder deg opp til eksamen. For enkelte fag/kurs er det obligatorisk eksamen; andre fag kalles "trekkfag". Dette betyr at en viss prosent av elevene som har faget blir trukket ut til eksamen.

I noen tilfeller er du selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen. Dette gjelder dersom du for eksempel var syk på eksamensdagen, ikke bestod eksamen eller ikke har fått bestått standpunktkarakter i ett eller flere fag.

  • Du skal opp til utsatt eksamen dersom du hadde gyldig forfall på eksamensdagen
  • Du skal opp til ny eksamen dersom du ikke bestod din eleveksamen.
  • Du skal opp til særskilt eksamen dersom du ikke har bestått standpunktkarakter.

Hvis du har rett til utsatt eksamen i et trekkfag vil det bli foretatt ny trekking av fag. Du melder deg opp ved den skolen du er elev.

Du kan ikke være elev i ett fag og samtidig melde deg opp til privatisteksamen i samme fag.

Hjelpemidler

Før elevene møter til eksamen må skolen sørge for at elevene kjenner til og er fortrolige med reglene for bruk av Hjelpemidler til eksamen. Det er avgjørende at skolen gir elevene god opplæring i bruk av kilder, kildekritikk og kildehenvisning.

At alle hjelpemidler er tillatt, betyr ikke at elevene trenger alle hjelpemidler. Hensikten er at den enkelte elev, i samråd med lærer, vurderer hva som er nyttig.

Det finnes to modeller for hjelpemidler til sentralt gitt skriftlig eksamen.

Modell 1 - Eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For språkfag er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Modell 2 – Todelt eksamen

  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsesdel: matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2.

Forberedelsesdagen

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.
For hvilke yrkesfag som har forberedelsesdeler, se kapittel en i veiledning i sentralt gitt eksamen i yrkesfag.

Ansvaret for den praktiske gjennomføringen

Det er skoleeier som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av eksamen. Å kontrollere at reglene for hjelpemiddelbruk overholdes, er et lokalt ansvar.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Halvdan B Madsen
Seniorrådgiver
78 96 38 08